דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
למועצה אזורית אלונה - דרוש אב בית-ספר כללי חיצוני 01/07/2019 10/07/2019
למועצה אזורית אלונה דרוש/ה מנהל/ת ספרייה כללי חיצוני 01/07/2019 10/07/2019
למועצה אזורית אלונה דרוש קצין ביטחון מוסדות חינוך כללי חיצוני 14/03/2019 24/03/2019

חזור לדרושים כעת