דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 31/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 31/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 10/11/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 10/09/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 30/07/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 30/07/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 31/05/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 19/04/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 08/03/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 19/02/2015
פרוטוקול ועדת הצעת תקציב מס' 2015 21/01/2015
פרוטוקול ועדת דוחות כספיים מס' 15 01/01/2015