דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות ברשויות המקומיות 2023 כללי פומבי 17/07/2023

עבור לארכיון דרושים