חוק סיעוד- 

גברים ונשים , שהגיעו לגיל פרישה, זכאים להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לגמלת סיעוד.
לתביעה יש לצרף אישורי הכנסה של שני בני הזוג ואישור רפואי מרופא המעיד על מצבו של התובע. קביעת הזכאות לעובדי סיעוד תלויה בבדיקה, שתקבע את רמת הזכאות על פי התלות בזולת(הלבשה, רחצה, ניידות, שליטה בצרכים, צורך בהשגחה וירידה קוגנטיבית).
 

תהליך  הפניה :

טפסים ניתן לקבל באתר הביטוח הלאומי (ראה קישור בדף הראשון) ובחברות הסיעוד. לאחר שליחת הטפסים, מעריכה מהביטוח לאומי תגיע לביקור בבית התושב לקבוע את רמת הזכאות.
 

רמות הגמלה:

הביטוח לאומי מממן את שעות הסיעוד המגיעות לתושב על פי אחוזי הגמלה שאושרו, 91%- זכאות ל9.45 
    150%- זכאות ל16שעות טיפול בשבוע עובד זר. 20 שעות עובד ישראלי.
    168%- זכאות ל18שעות טיפול בשבוע עובד זר.22 שעות עובד ישראלי.
מעל 150% יש אפשרות כיום לקבל גמלה בכסף ולהעסיק עובד זר. יש לפנות לביטוח לאומי למלא טפסים .
המחלקה לשירותים חברתיים אחראית מתוקף חוק סיעוד על בניית תוכנית טיפול המותאמת לצרכיו של התושב הסיעודי ולפיקוחה.
 

תסקירי אפוטרופסות

תסקירים אלו נערכים ע"י המחלקה לאחר, שהמשפחה הגישה בקשה לאפוטרופסות בבית המשפט ועל פי דרישת בית המשפט.
 

מועדון מופ"ת – מועדון 60+-( רכזת המועדון נטע כהן)

המועדון ממוקם במושב גבעת ניל"י. המועדון פועל 3 ימים בשבוע( ימים א,ג, ד) ,משעה 8:30-13:30.
הפעילות במועדון כוללת פעילות חברתית, תרבותית לצד ארוחות חמות ומיצוי זכויות.
ההפניה למועדון באמצעות העו"ס במחלקה בלבד.