שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרוש/ה רכז/ת רשותי/ת במועצה אזורית אלונה חינוך ותרבות חיצוני 24/08/2020 16/09/2020
מכרז 1/2020 - דרוש/ה אב/אם בית ספר כללי פומבי 12/01/2020 28/01/2020
פניה להצעות מחיר למתן שרותי יעוץ חשבונאי בתחום המוניציפאלי כללי חיצוני 11/09/2019 26/09/2019
מכרז פומבי לקבלת שירותי איסוף וסילוק פסולת ביתית ופסולת גושית כללי פומבי 02/08/2020

חזור למכרזים פעילים