שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות בכלי אצירה כתומים מכרזי מתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש פומבי 15/11/2022 15/12/2022
דרוש/ה רכז/ת תרבות ואירועים חינוך ותרבות חיצוני 14/06/2022 23/06/2022
עובד אחזקה כללי חיצוני 30/05/2022 21/06/2022
דרוש/ה מפקח/ת רישוי עסקים כללי חיצוני 30/05/2022 21/06/2022
דרוש/ה רכז/ת יחידת נוער חינוך ותרבות חיצוני 24/05/2022 16/06/2022
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים כללי חיצוני 03/08/2021 29/08/2021
דרוש/ה סייע/ת לגן ילדים חינוך ותרבות חיצוני 15/07/2021 12/08/2021
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת כללי חיצוני 15/06/2021 29/08/2021
דרוש/ה רכז/ת רשותי/ת במועצה אזורית אלונה חינוך ותרבות חיצוני 24/08/2020 16/09/2020
מכרז 1/2020 - דרוש/ה אב/אם בית ספר כללי פומבי 12/01/2020 28/01/2020
פניה להצעות מחיר למתן שרותי יעוץ חשבונאי בתחום המוניציפאלי כללי חיצוני 11/09/2019 26/09/2019
מכרז פומבי לקבלת שירותי איסוף וסילוק פסולת ביתית ופסולת גושית כללי פומבי 02/08/2020
דרוש/ה רכז/ת יחידת נוער כללי חיצוני 23/12/2021

חזור למכרזים פעילים