שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים כללי חיצוני 03/08/2021 29/08/2021
דרוש/ה סייע/ת לגן ילדים חינוך ותרבות חיצוני 15/07/2021 12/08/2021
דרוש/ה עובד/ת סוציאלי/ת קהילתי/ת כללי חיצוני 15/06/2021 29/08/2021
דרוש/ה רכז/ת רשותי/ת במועצה אזורית אלונה חינוך ותרבות חיצוני 24/08/2020 16/09/2020
מכרז 1/2020 - דרוש/ה אב/אם בית ספר כללי פומבי 12/01/2020 28/01/2020
פניה להצעות מחיר למתן שרותי יעוץ חשבונאי בתחום המוניציפאלי כללי חיצוני 11/09/2019 26/09/2019
מכרז פומבי לקבלת שירותי איסוף וסילוק פסולת ביתית ופסולת גושית כללי פומבי 02/08/2020
דרוש/ה רכז/ת יחידת נוער כללי חיצוני 23/12/2021

חזור למכרזים פעילים