שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 7/23 לאספקת מזגנים והתקנתם באולם ספורט (פיס) בביה"ס תל"י אלונה בעמיקם מכרזי מתן שירותים, עבודה קבלנית ורכש פומבי 03/09/2023 08/10/2023
מאגר מומחים לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות כללי חיצוני 17/06/2021

עבור לארכיון המכרזים