שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
פניה להצעות מחיר למתן שרותי יעוץ חשבונאי בתחום המוניציפאלי כללי חיצוני 11/09/2019 26/09/2019

עבור לארכיון המכרזים