מרכזת: דינה הדר
מקום הפעילות: בית העם באביאל
בימי ראשון בין השעות 17:00-19:00
תאריך התחלה: 4.9.22
תאריך סיום: 30.6.23
ללא עלות למשתתפים/ות

תוצרי הפעילות יתרמו לקהילה