בהדרכת: מעיין אליה קמל
מקום הפעילות: בית העם באביאל
ימי פעילות: ימי שני
תאריך התחלה: 4.9.2023
תאריך סיום: 30.6.2024

עלות: 195 ש"ח לחודש

נשחק, ניצור ונציג עם קסם התיאטרון.

כיתות ג'-ד'    15:30-16:30
כיתות א'-ב'     16:30-17:30
כיתות ה'        17:30-18:30
כיתות ו'-ז'     18:30-19:30