בהדרכת: מעיין אליה קמל
מקום הפעילות: בית העם באביאל
תאריך התחלה: 5.9.22
תאריך סיום: 30.6.23

עלות: 185 ש"ח לחודש

נשחק, ניצור ונציג עם קסם התיאטרון.

קבוצת כיתות ב'-ג'
בימי שני בין השעות 15:30-16:30

קבוצת כיתות ד'-ה'
בימי שני בין השעות 16:30-17:30

קבוצת כיתות ו'-ח'
בימי שני בין השעות 17:30-18:30