ילדי בית ספר תל״י אלונה מעודדים את הקהילה


ילדי בית ספר תל״י אלונה בחרו לעודד את הקהילה בכרזות שמסמלות תקווה לימים טובים יותר!