ראש השנה תש"פ


 

מועצה אזורית אלונה,

עובדיה ונבחריה

מאחלים לתושבי הקהילה

ולכל עם ישראל

שנה טובה

                                               

                                                                                     אריה שרון
                                                                                     ראש המועצה