בחודשים האחרונים העו"ס הקהילתי הכשיר עצמו בלמידה והתנסות בפיתוח קהילתי.
מטרת העו"ס היא להיות מעורב בתהליכים חברתיים ולתת מענה מקצועי התואם לצרכים העולים מן השטח.