העו"ס היישובית מלווה משפחות ביישוב, תוך מתן קשת רחבה של מענים מגיל הרך ועד לגיל השלישי, כולל קשיים בתפקוד ההורי, סכסוכי גירושין ומענים סוציאליים נוספים. 

טיפול רגשי והדרכת הורים

המחלקה מפנה משפחות אצלם מזוהה קושי, המצריך טיפול רגשי ו/או הדרכת הורים למספר מטפלים באזור.
הטיפולים ניתנים במחירים מסובסדים לפי מבחן הכנסות. סודיות מובטחת. 


שירותי הגנה-עו"ס לחוק נוער וסדרי דין

עו"ס לחוק הנוער הינה עו"ס שעברה הכשרה מיוחדת לתחום הטיפול בילדים בסיכון וקיבל מינוי משר הרווחה להגן על שלומם הפיזי והנפשי של קטינים (0-18) . לעו"ס לחוק מוקנית הסמכות בחוק להגן על קטינים הנמצאים במצבי סיכון עקב הזנחת הורים, התעללות, היעדר הורים, הבטחת טיפול נפשי הולם וכד'. לשם מילוי תפקידו מוקנות לעו"ס סמכויות שונות 
בחוק:
קבלת אינפורמציה על קטין בסיכון.
יכולת ליזום הליכים בבית משפט בעניינם של קטינים בסיכון
במקרי חירום קבלה וביצוע החלטות על מנת להגן על שלומו של הקטין.


עו"ס לסידרי דין

עובדים סוציאליים לסדרי דין הוכשרו לתפקיד וקיבלו מינוי מטעם שר הרווחה לבצעו.
ההתערבות של עו"ס לסדרי דין נעשית רק מתוקף הערכה משפטית ופניה של בית הדין או בית המשפט לענייני משפחה לקבלת חוו"ד אודות המשפחה במטרה לשמור על טובתם של חסרי ישע או קטינים.
עריכת התסקיר הוא תהליך הכולל היכרות מעמיקה עם המשפחה דרך פגישות עם ההורים והילדים איסוף מידע מגורמים רלוונטיים בקהילה וגיבוש מסקנות והמלצות.
בסיום ההליך מגבש העו"ס תסקיר המהווה חוו"ד דעת מקצועית הכוללת המלצות על המשמורת, הסדרי הראיה והמלצות טיפוליות נוספות.