ניתן לפנות לעו"ס היישובית על מנת לבנות תוכנת שיקומית לבעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם הכוללת לווי בתהליך מיצוי זכויות, שיקום תעסוקתי וחברתי .