רשימת בתי הכנסת ביישוב

  • בית הכנסת גבעת נילי
  • בית הכנסת מושב עמיקם
  • בית הכנסת מושב אביאל