תושבים יקרים,

על מנת לשרת אתכם/ן ביעילות, קראו בעיון את נהלי הרישום והתשלום הבאים:   
שנת הפעילות תשפ"ד בחוגים תפעל החל מה-3.9.2023 ועד ל-30.6.2024, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד סוכות, חנוכה ופסח.
תאריך התחלת פעילות החוג מצוין ב"אלונט חוגים" בחוברת ובאתר המועצה.
פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימאלי של הרשמה מראש.
מספר מקומות מוגבל ומשתנה מחוג לחוג.
בחוברת הנוכחית נמצא לוח החופשות לשנת הלימודים תשפ"ד. במועדים אלו לא יתקיימו חוגים.
בכל חוג יש אפשרות להתנסות באופן חד פעמי, חיוב מלא יבוצע לאחר נוכחות של פעמיים לפחות בחוג.
במידה והמדריך/ה ת/יעדר מהחוג מסיבה כלשהי, יתקיים החוג על ידי מדריך/ה מחליף/ה או יועבר למועד אחר עליו יודיע מדריך/ת החוג.
מבוגרים/ות המשתתפים/ות בחוגי ספורט חייבים/ות באישור רופא.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערך החוגים וההסעות.

תינתן הנחה בשיעור של 5% למשלמים/ות עד ה-30.9.2023.
ההרשמה לאזרחים/יות ותיקים/ות בהצגת תעודת אזרח ותיק היא טלפונית בלבד במועצה.

הסדרי רישום ותשלום
תחילת הפעילות מותנית ברישום ותשלום מראש לכל השנה. הרישום והתשלום הינם מקוונים, לחייבי/ות תשלום בגין חוגים למועצה, תופסק פעילותם/ן עד להסדרת החוב.

טלפון לבירורים במועצה:
טלפון 04-6388165, שלוחה 112 - דלית או מזל.
ניתן ליצור קשר גם באמצעות דוא"ל [email protected]

תנאי ביטול השתתפות
ניתן לבטל או להחליף חוגים בתאריכי נקודות היציאה הבאות בלבד: 31.10.2023,    31.1.2024,    31.3.2024.   
החל מ-1.4.2024 לא תהיה אפשרות לביטול חוגים ולא יהיה החזר כספי, לא תהיה אפשרות לבטל חוג בטלפון או באמצעות המדריך/ה. בקשה לביטול חוג תבוצע באמצעות מילוי טופס מקוון לביטול חוג.
טופס מקוון לביטול חוג נמצא כאן>>
לא יאושרו ביטולים רטרואקטיבית.

אירועי משמעת
מקרים של אירועי משמעת חריגים, בזמן ובמשך הפעילות בחוגים יובאו לטיפול ברמה הפרטנית תוך כדי התייעצות עם אחראי/ת הפעילות, רכזת החוגים, מנהלת מח' חינוך והגורמים הרלוונטיים, כמו כן, יידוע מיידי של ההורים.
במקרה של וונדליזם ונזק לרכוש, יישאו התלמיד/ה ומשפחתו/ה בעלות התיקון. במקרים קשים במיוחד תופסק השתתפותו/ה של התלמיד/ה בחוג עד להחלטה בעניינו/ה. 

עדכונים מהמועצה
לקבלת עדכונים מהמועצה בהודעות סמס לחצו כאן>>