תושבים יקרים,

על מנת לשרת אתכם ביעילות, הינכם מתבקשים לקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלום הבאים:   
שנת הפעילות תשפ"ב בחוגים תפעל החל מה-1.9.21 ועד ל-30.6.22, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד סוכות ופסח.
תאריך התחלת פעילות החוג מצוין ב"אלונט חוגים", בחוברת ובאתר המועצה.
פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימאלי של נרשמים מראש.
מספר מקומות מוגבל ומשתנה מחוג לחוג.
לכל משתתף/ת יש אפשרות להתנסות באופן חד פעמי בחוג בו/ה הוא מעוניין/ת. חיוב מלא יבוצע לאחר שנכח/ה פעמיים (לפחות) בחוג.
במידה והמדריך יעדר מהחוג מסיבה כלשהי, יתקיים החוג על ידי מדריך מחליף או יועבר למועד אחר עליו יודיע מדריך החוג.
מבוגרים המשתתפים בחוגי ספורט חייבים באישור רופא.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במערך החוגים וההסעות.

תינתן הנחה בשיעור של 5% למשלמים עד ה-15.10.21.
ההרשמה לאזרחים ותיקים בהצגת תעודת אזרח ותיק היא טלפונית בלבד במועצה.

הסדרי רישום ותשלום
תחילת הפעילות מותנית ברישום ותשלום מראש לכל השנה. הרישום והתשלום הינם מקוונים.
משתתף/ת החייב/ת בתשלום בגין חוגים למועצה, תופסק פעילותו/ה עד הסדרת החוב. 

טלפון לבירורים במועצה:
ענת מוריה, מזכירת המועצה, בטלפון 04-6388165, לבקש את דלית או מזל.
ניתן ליצור קשר גם באמצעות דוא"ל dalit.gov@alona.org.il

תנאי ביטול השתתפות
ניתן לבטל או להחליף חוגים בתאריכי נקודות היציאה בלבד: 30.10.2021,    31.1.2022,    31.3.2022.   לא יאושרו ביטולים רטרואקטיבית.
בקשה לביטול תבוצע באמצעות טופס מקוון הנמצא כאן>>
במקרה של ביטול חוג על ידי הרשות יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

אירועי משמעת
מקרים של אירועי משמעת חריגים, בזמן ובמשך הפעילות בחוגים, יובאו לטיפול ברמה הפרטנית תוך כדי התייעצות בין אחראי הפעילות, רכזת החוגים, מנהלת מח' חינוך, הגורמים הרלוונטיים וההורים.
במקרה של וונדליזם - נזק לרכוש, יישאו התלמיד/ה ומשפחתו/ה בעלות התיקון. במקרים קשים במיוחד תופסק השתתפותו/ה של התלמיד/ה בחוג עד להחלטה בעינינו/ה. 

עדכונים מהמועצה
לקבלת עדכונים מהמועצה בהודעות סמס לחצו כאן>>

*קיום כל פעילות החוגים בהתאם להנחיות "קורונה" המשתנות ע"י משרד הבריאות*