מועצה אזורית "אלונה"

לכל המצטרפים לפעילויות המועצה  ברוכים הבאים!

 

על מנת לשרת אתכם ביעילות ונאמנות, הינכם מתבקשים לקרוא בעיון את נוהלי ההרשמה והתשלום הבאים:   

אנו שמחים להביא בפניכם את מידעון החוגים של "אלונה" המופיע באתר המועצה הכולל אפשרות לרישום ותשלום. 

אנו מזמינים אתכם לבחור את הפעילות הרלוונטית עבורכם.

הרישום והתשלום לחוגים יחל ביום א'  25.8.19. 
* תחילת השתתפות בפעילות מותנית ברישום והסדרת התשלום מראש. 
חדש! רישום ותשלום מקוון יתבצע דרך אתר האינטרנט של המועצה. 
 

הנחה בשיעור 5% למשלמים בהרשמה מוקדמת החל מיום א' 25.8.19 ועד 15.9.19

 

כללי :

 • שנת הפעילות תש"פ תחל לפעול החל מ- 1.9.19 ועד 30.6.2020 (למעט פעילויות שעליהם יעדכן המדריך בנפרד).
 • תאריך התחלת הפעילות של כל חוג וחוג מפורט במידעון באתר המועצה.
 • פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימאלי של נרשמים ומשלמים מראש. מספר המקומות מוגבל ומשתנה מחוג לחוג.
 • המועצה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל חוג או לאחד חוגים, כנ"ל לגבי הסעות.
 • לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה ויחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין השתתפות. במידה ויבחר להמשיך, יחויב באופן מלא, כולל שיעור הניסיון.
 • משפחה החייבת כספים לא תורשה להירשם לפעילות עד הסדרת החוב.
 • הגעה לחוגים מצהרון בי"ס – הורה המבקש כי ילדו יגיע לחוג עם סיום צהרון בי"ס  מתבקש ליצור קשר עם חוי – רכזת החוגים לתאומים (מס' ימים מראש ולא ברגע האחרון).

 

תשלום:

 • בתחשיב עלויות החוגים נלקחו בחשבון חופשות וחגים (פרוט בלוח חופשות באתר).
 • התשלום לחוגים הינו תשלום שנתי, בהוראת קבע בכרטיס אשראי דרך מערכת התשלומים המקוונת. קיימת אפשרות לתשלום בשיקים - יש להגיע למשרד המועצה בשעות הפעילות.
 • אי השתתפות פעילה אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.

 

ביטול השתתפות:

 • ניתן לבטל או להחליף חוגים בנקודות היציאה הבאות: 30.10.2019,  31.12.2019,  30.3.20. לאחר מועדים אלו לא יתקבלו בקשות ביטול.
 • בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב. (טופס בקשה לביטול מצ"ב). יש להתקשר לחוי רכזת החוגים ולוודא קבלת הטופס.
 • לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. לידיעתכם, אין ביטולים רטרואקטיביים.
 • משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
 • במקרה של ביטול חוג על ידי הרשות יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

 

הסעות לחוגים:

 • הסעות לחוגים יחלו ביום ראשון 1.9.19 והן מיועדות לילדים מכיתות א' ומעלה. ההסעות מיועדות לילדים אשר הוריהם נרשמו והסדירו את התשלום מראש.
 • לו"ז ההסעות נקבע על בסיס שנת תשע"ט. יתכנו שינויים בלוח ההסעות שאינם תלויים בנו.

 

אירועי משמעת:
מקרים של אירועי משמעת חריגים, בזמן ההסעות לחוגים ובמשך הפעילות בחוגים, יובאו לידי טיפול ברמה הפרטנית תוך כדי התייעצות בין אחראי הפעילות, רכזת החוגים, מנהלת מח' חינוך הגורמים הרלוונטיים וההורים.
במקרה של וונדליזם - נזק לרכוש, יישאו התלמיד ומשפחתו בעלות התיקון. במקרים קשים במיוחד תופסק השתתפותו של התלמיד בחוג עד להחלטה בעינינו.    

 

עדכונים מהמועצה:
לקבלת עדכונים מהמועצה בהודעות סמס לחצו כאן>>