לכל המצטרפים לפעילויות המועצה ברוכים הבאים!


על מנת לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הינכם מתבקשים לקרוא בעיון את נוהלי ההרשמה והתשלום הבאים:

 • שנת הפעילות בחוגים למבוגרים יחלו ביום א' 1.9.19 ובחוגים לילדים ולנוער יחלו ביום א'- 8.9.19. סיום שנת הפעילות תחל ביום ג' 30.6.20. תאריך מדוייק של התחלת פעילות חוג מסויים, מצויין בעמוד החוג באתר. שנת הפעילות תפעל בין התאריכים באופן רציף למעט ערבי חג, ימי חג, חול המועד סוכות ופסח. לוח חופשות ניתן למצוא כאן>>
 • פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימאלי של נרשמים מראש. מספר המקומות מוגבל ומשתנה מחוג לחוג.
 • בתחשיב עלויות החוגים נלקחו בחשבון חופשות וחגים (מלבד חישוב מיוחד עבור חודש ספטמבר בחלק מהחוגים).
 • הרשמה לחוגים הינה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
 • התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
 • המועצה רשאית לשנות ימים ושעות פעילות ואף לבטל חוג לפי שיקול דעתה.
 • במקרה של ביטול חוג על ידי הרשות, יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 • אי השתתפות פעילה אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.
 • לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה ויחליט לא להמשיך לא יחוייב בגין השתתפות זו, במידה ויבחר להמשיך יחוייב באופן מלא כולל שיעור הניסיון.
 • משפחה החייבת כספים לא תורשה להירשם לפעילות עד הסדרת החוב.


הנחות:
תינתן הנחה של 5% לנרשמים עד לתאריך 9.9.19.


ביטול השתתפות:

 • ניתן לבטל או להחליף חוגים בנקודות היציאה הבאות: 31.10.19, 31.12.19, 30.3.20. לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות ביטול.
 • בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול מקוון.
 • בארחיות מבקש הביטול לוודא קבלת הטופס על ידי רכזת החוגים ברשות באמצעות המייל kehila@alona.org.il.
 • לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
 • לידיעתכם, אין ביטולים רטרוקטיביים.


אירועי משמעת:

במקרים של אירועי משמעת חריגים בזמן ההסעות לחוגים ובמשך הפעילות בחוגים יובאו לידי טיפול ברמה הפרטנית תוך כדי התייעצות בין אחראי הפעילות, רכזת החוגים, מנהלת מחלקת חינוך והגורמים הרלוונטים. כמו כן יידוע מיידי של ההורים. במקרה של וונדליזם - נזק לרכוש, יישאו התלמיד ומשפחתו בעלות התיקון במקרים קשים במיוחד תופסק השתתפותו של התלמיד בחוג עד להחלטה בענינו.


הסדרי רישום ותשלום:

תחילת הפעילות מותנית ברישום מקוון באתר האינטרנט.
לטופס רישום מקוון, לחצו כאן>>
להסדרת התשלום יש ליצור קשר עם דלית במייל dalit.gov@alona.org.il או להתקשר למשרדי המועצה, בימים א'-ד' בין השעות 8:30-15:00
טלפון: 04-6388165 או 04-6388561