בהתאם להערכת המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף יפתחו המקלטים הציבוריים על ידי נציגי המועצה.

  1.