בעלי תפקידים

טבלת אנשי קשר - חינוך, תרבות וקהילה
שם פרטי שם משפחה תפקיד טלפון נייד מייל
רחל בשארי מנהלת מחלקת חינוך ותרבות  04-6288526 053-7436585 edu1@alona.org.il
נטע כהן רכזת חוגים וספורט 04-6288526 053-6288525 kehila@alona.org.il
אורי  מחלב פסיכולוג חינוכי 052-5350471 urimah@gmail.com
תכלת גלאי קצינת ביקור סדיר 050-7248098 kbs@alona.org.il

מידע כללי

מחלקת החינוך פועלת לאורו של החזון החינוכי הקהילתי של אלונה. המחלקה נותנת מענים חינוכיים, פדגוגיים, חברתיים ורגשיים לכל ילדי המועצה מהגיל הרך ועד סיום התיכון באמצעות גני הילדים, בית הספר היסודי "אלונה", החוגים, אירועי התרבות, יחידת הנוער והספורט. 

המחלקה פועלת על פי תוכנית עבודה רב שנתית למימוש המטרות והיעדים שנקבעו כדי לקדם ולהוביל את מערכת החינוך להצלחה ומצויינות. 

מחלקת החינוך ערוכה למעבר משגרה לחירום ולפעילות בחירום בתרחישים השונים.