מושב אביאל

יום ראשון 8:00-10:00

יום רביעי 16:00-18:00

מושב עמיקם

יום רביעי 8:00-10:00

יום ראשן 16:00-18:00

מושב גבעת ניל"י

יום שני  8:00-10:00

יום חמישי 16:00-18:00