גנים

שם הגן

סוג

ישוב

מספר טלפון

גן גפן

טרום חובה

גבעת נילי

04-6180256

גן רקפת

טרום חובה

גבעת נילי

 

גן שקד

טרום חובה

גבעת נילי

04-6389514

גן אלון

חובה

גבעת נילי

04-6180672

גן חצב

חובה

גבעת נילי

04-6180584

 

בתי ספר יסודיים

שם בית הספר

ישוב

טלפון

פקס

אתר

מנהל

בית ספר תל"י אלונה

עמיקם

04-6388416

04-6289241

מילי מקוב

 

בתי ספר תיכוניים

בתי ספר תיכוניים
שם בית הספר יישוב טלפון אתר e-mail מנהל

מקיף שש שנתי עתיד כרמים בנימינה

 

בנימינה  04-6900930
 
space.ort.org.il cramimbig@gmail.com  יורם יפה
תיכון חקלאי - פרדס חנה פרדס חנה  04-6177111 
04-6377228
haklai-ph.org.il  haklai.ph@gmail.com ד"ר יפה שגיא
מבואות עירון עין שמר  04-6377720 
 04-6372857 
 clickit3.ort.org.il  mazkirut@mevoot-eron.org רונן דורי
תיכון חדרה בית אליעזר, חדרה 04-6208286 http://schooly.co.il/bet-eliezer    אהובה אלמדו
בית ספר תום גן שמואל 04-6249848 קישור לאתר tomschool@b-e.org.il דקלה וייצמן-מן

 

משרד החינוך

פניות תלמידים: 1-800-222-033

אוח – אינטרנט ומידע חינוכי הוא האתר הרשמי של משרד החינוך
מתוך דף הבית ניתן להגיע למאגרי מידע ולשירותים. במאגרי מידע ניתן למצוא יישומים שמאפשרים אחזור מידע כללי בנושאים שונים הקשורים למשרד. 
ברשימת השירותים ניתן למצוא שירותי ממשל זמין המתמכים על תהליכים המנוהלים במשרד לטובת הציבור הרחב, תלמידים, הורים, עובדי הוראה, מוסדות.