תפקיד הוועדה:

  1. ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף במאבק בנגע הסמים המסוכנים.
  2. לדון לגבי מניעה, שיקום וטיפול. לרבות טיפול בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך והסברה, בין השאר, לעניין הדין בשימוש בסמים.
  3. הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע ה תכניות המאושרות.

הרכב הוועדה:

עידו סולמון - יו"ר הוועדה

בבי בניטח - חבר
ירון סיטבון - חבר