המענים הקיימים במועצה כוללים מתן מענה רגשי לילדים והדרכות הוריות, חונכות לילדים, סיוע לנוער במצבי סיכון, שירותים מניעתיים לכלל קהילת ההורים והילדים, שילוב בפרויקטים קהילתיים ופעילויות פנאי שונות ומגוונות.