את הטפסים המלאים ניתן לשלוח אל:
 dalit.gov@alona.org.il

נא לוודא קבלת הטופס בטלפון המועצה.
04-6288526

תודה!