פרטי ההורים


פרטי הילדים


במידה ויש פחות מ-3 ילדים, נא לכתוב 0 בשורות הנוספות * שדה חובה
שם פרטישם משפחהמס' ת.זמין: ז/נתאריך לידהשם הגן או בי"ס בו למד/המיועד ללמוד בגן או בכיתה:שם המוסד החדש בו עתיד/ה ללמוד

הצהרת ההורים

לצורך קבלת האישור הריני מתחייב/ת להשלים את חובותיי ותשלומיי למועצה. * שדה חובה


Browser not supported