הרכב הוועדה:

אייל כהן - יו"ר הוועדה

עירית וייס - חברה
גלעד זרקה - חבר
טל כידן - חבר