הרכב הוועדה:

גלעד זרקה - יו"ר הוועדה

עירית וייס - חברה
טל כידן - חבר