תפקיד הוועדה:

  1. לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור של המועצה.
  2. לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה.
  3. לדון בכל בדו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין.
  4. לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.
  5. רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי דין.
  6. ועדת ביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.
     

הרכב הוועדה:

נאוה גלעד - יו"ר הוועדה

טל כידן - חבר
ליאור בכר - חבר