תפקיד הוועדה:

ליזום ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי המועצה שנרצחו בעקבות פעילות טרור.

הרכב הוועדה:

מאיר סיטבון - יו"ר הוועדה

עירית וייס - חברה
אבי אשכנזי - חבר