טבלת אנשי קשר - המחלקה לשירותים חברתיים
שם פרטי שם משפחה תפקיד טלפון נייד מייל
יעלה נאור עו"ס ומנהלת המחלקה 04-6388165 social@alona.org.il
מתן כץ עו"ס 054-315-9499 m.noaralona@gmail.com

המחלקה לשירותים חברתיים באלונה מובילה תהליכים חברתיים, במטרה לשפר את איכות החיים ורווחתו של הפרט,זאת בהתאם לצרכים המשתנים ובשיתוף תושבי המועצה.
המחלקה נותנת מענה לכלל התושבים במעגלי החיים השונים, מילדות ועד זקנה, בהתאם לחזון המועצה, נהלי משרד הרווחה וחוקי המדינה.
המחלקה תהיה שותפה לתכנון, עיצוב והקמת תשתית חברתית להעצמת החוסן הקהילתי וחיזוקו בהתאם לאופיין המיוחד של ישובי המועצה.
המחלקה מאפשרת לפרטים, משפחות וקבוצות אוכלוסיה מגוונות לשפר את איכות חייהם במצבי מצוקה, משבר, בשגרה ובחירום.

כל זאת באופן זמני או מתמשך, כדלקמן:

  1. הגשת סיוע מניעתי וטיפולי אישי, משפחתי, קבוצתי וקהילתי.
  2. ייעוץ, הכוונה וייצוג אל מול גורמים ממשלתיים ואזרחיים.
  3. שיתוף פעולה עם מירב בעלי העניין ברמה היישובית, האזורית והארצית.
  4. פיתוח שירותים ומענים ברמה היישובית והאזורית בשגרה ובחרום.

 

השירותים הניתנים על ידי המחלקה:

 

אמנת שירות:

המחלקה לשירותים חברתיים מתחייבים:

  • למתן שירות מקצועי, המבוסס על כבוד האדם וערכי העבודה הסוציאלית.
  • לפעול לפיתוח פרויקטים ותהליכים המותאמים לצרכי האוכלוסייה.
  • בפניה הראשונה יש להצטייד בתעודת זהות.
  • חלק מהשירותים המסופקים תלויים במבחנים של נזקקות, זכרות כלכלית וסדרי עדיפות תקציביים.

 

קישורים לאתרים נוספים:

המשרד לאזרחים ותיקים: http://vatikim.gov.il/Connect/Pages/ContactUs.aspx
הביטוח לאומי: http://www.btl.gov.il/Pages/default.aspx
היחידה לסיוע משפטי: http://index.justice.gov.il/units/SiuaMishpaty/Pages/default.aspx
משרד הרווחה והשרותים החברתיים: http://www.molsa.gov.il