הודעה מתאריך 5.8.2020: מ.א אלונה הנגישה בשנת תשע"ט את מבני הציבור במועצה: בית ספר, אשכול גנים, כניסה לגנים ציבוריים, כניסה למועצה ושירותים ציבוריים בבניין המועצה.

הודעה מתאריך 15.9.19: הפעלת אתר המועצה נתמך כספית על ידי המשרד לשוויון חברתי.

הודעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2020

הודעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2019

הודעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2017

סטטוס מערכת הביוב בתחומי המועצה