הודעה מתאריך 17.6.2021: מכרז מס' 9/2021 הזמנה להציע הצעות - בקשה להיכלל במאגר ספקים, קבלנים, מומחים, ומתכננים>>

הודעה מתאריך 5.8.2020: מ.א אלונה הנגישה את המבנים והמוסדות הבאים:

  • כניסה לבניין המועצה והשירותים
  • בית ספר "תל"י אלונה"
  • אשכול גנים
  • כניסה לגן ציבורי באביאל
  • כניסה לגן ציבורי בגבעת ניל"י
  • כניסה לבין העלמין בעמיקם
     

הודעה מתאריך 15.9.19: הפעלת אתר המועצה נתמך כספית על ידי המשרד לשוויון חברתי.

הודעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2021

הודעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2020

הודעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2019

הודעה בדבר הטלת ארנונה כללית לשנת 2017

סטטוס מערכת הביוב בתחומי המועצה