תושבים יקרים
ברוכים הבאים לאתר המועצה האזורית אלונה.
בשעה טובה ומוצלחת, נפתח האתר, המהווה ערוץ תקשורת בין הקהילה למועצה.אריה שרון ראש המועצה
האתר החדש, מהווה ערוץ תקשורת חשוב בנוסף לקשר הבלתי אמצעי, הישיר והחם, הקיים כעניין שבשגרה, בין עובדי המועצה ומשרתי הציבור לתושבים.

באמצעות האתר תוכלו לקבל מידע אודות המועצה, מגוון שירותיה ופעילותה. האתר יתנהל באופן אינטראקטיבי, וניתן יהיה באמצעותו לבצע פעולות שונות 
בכל שעות היממה ובכללם רישום למוסדות, לחוגים, ביצוע תשלומים שונים וקבלת מענה לשאלותיכם בעניינים הנוגעים לפעולות הרשות.

יש לנו מקום יפהפה ואני תפילה שיתמזגו בו יחדיו יופיים של הטבע והאדם.

אני גאה לשרת את הציבור באלונה.

כולי תודה למקימי האתר ומאחל לכולנו הנאה ותועלת מן השימוש בו.

שלכם
אריה שרון
ראש המועצה