פרטי ההורים

פרטי ההורה הרושם
פרטי ההורה השני
סטטוס ההורים ביחס לילד/ה: (חובה) שדה חובה

**במידה וההורים גרושים או רווקים, כל הורה נדרש למלא טופס זה ולחתום דיגיטלית על ההצהרה.
   ללא חתימת ההורה השני, לא יהיה טיפול בבקשה

פרטי הילדים

ילד/ה ראשון/ה
מין (חובה) שדה חובה
פרטים נוספים על ילד/ה 1ילד/ה שני/יה
מין:
פרטים נוספים על ילד/ה 2ילד/ה שלישי/ת
מין:
פרטים נוספים על ילד/ה 3ילד/ה רביעי/ת
מין:
פרטים נוספים על ילד/ה 4פרטים נוספים


 

הצהרת הורים

  • ידוע לנו שעלינו להעביר למועצה ב"אלונה" - "אישור עזיבה" ממחלקת החינוך של הרשות המקומית בה גרנו.
  • ידוע לנו שהרישום למוסדות החינוך באלונה מותנה בהחלפת הכתובת בתעודת הזהות של שני ההורים + מגורים בפועל באחד מישובי "אלונה".
  • ידוע לנו שמסירת הפרטים איננה תנאי לקליטת הילד במוסדות החינוך באלונה ואנו מחוייבים ברישום חדש ע"פ נוהלי משרד החינוך, לאחר שנסדיר את המעבר בפועל לאחד מישובי המועצה האזורית "אלונה".
Browser not supported