להזכירכם על טופס הביטול להגיע למשרדי המועצה לפני המועדים הבאים שהינם צמתי יציאה מהחוגים:

  • 30.09.2017
  • 31.12.2017
  • 31.03.2018

לאחר ה- 2018.03.31 לא יתקבלו בקשות לביטולי חוגים.

אין ביטולים רטרואקטיביים

Browser not supported