דלג לתוכן העמוד

פרוטוקולים

סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 31/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 31/01/2019
פרוטוקול ועדת החלטות מס' 9 17/01/2019
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 25/12/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 29/11/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 28/03/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 21/02/2018
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 28/09/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 28/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 28/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 06/06/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 24/04/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 16/03/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 22/02/2017
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 28/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 28/12/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 24/11/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 29/09/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 28/07/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 28/07/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 08/06/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 21/04/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 11/04/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 11/02/2016
פרוטוקול ועדת הצעת תקציב מס' 16 01/01/2016
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 31/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 31/12/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 10/11/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 10/09/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 30/07/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 30/07/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 31/05/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 19/04/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 08/03/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 19/02/2015
פרוטוקול ועדת הצעת תקציב מס' 2015 21/01/2015
פרוטוקול ועדת דוחות כספיים מס' 15 01/01/2015
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 25/12/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 23/11/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 23/11/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 21/09/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 03/08/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 18/06/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 23/04/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 24/03/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 29/01/2014
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 19/01/2014
פרוטוקול ועדת דוחות כספיים מס' 14 01/01/2014
פרוטוקול ועדת דוחות כספיים מס' 2013 31/12/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 25/08/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 25/06/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 05/05/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 08/04/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 20/03/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 21/02/2013
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 27/12/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 27/11/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 27/11/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 04/11/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 12/09/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 30/07/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 20/06/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 21/05/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 16/04/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 28/02/2012
פרוטוקול ועדת דוח ביקורת מס' 2012 01/01/2012
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 10 29/12/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9 05/12/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 8 31/10/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 7 25/10/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 11/08/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 29/06/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 28/04/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 02/03/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 13/01/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 13/01/2011
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 6 28/11/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5 22/08/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 4 06/06/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 3 08/04/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 2 25/02/2010
פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 27/01/2010