תושבים יקרים  שלום רב,

הדרכת הגשת רשימת מועמדים לחברי מועצה, לחברי וועד ולראש רשות תתקיים בתאריך 13/09/2023 בשעה 16:30.

אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם לכך כי נפלה טעות סופר בחוברות ההגשה שמספרן מתחיל ב 5004 ו 5008 בנוסח כתבי ההסכמה.
לכן נא להביא להדרכה את החוברות שברשותכם.

ההדרכה תתקיים בספרייה הציבורית בביה"ס אלונה.

בכבוד רב,
סרין מסארווה
מנהלת הבחירות במוא"ז אלונה