הורים יקרים,
בהמשך להודעתינו בדבר השבתת מערכת השירותים המוניציפליים, הרינו להודיעכם שמערכת החינוך הוחרגה מהשביתה והלימודים כולל הסעות למוסדות החינוך השונים, מגנים ועד תיכון, חוזרים לשיגרה. 

 גם הפעילות הבלתי פורמלית: חוגים, תנועת נוער, ספריה וכו' חפעל כרגיל.

עידכונים ושינויים נוספים יימסרו בהמשך בהתאם לצורך.