מ. א. אלונה- מח' חינוך ותרבות- הודעה מתאריך- 20.9.22 - ההודעה מיועדת לסטודנטים וסטודנטיות מאלונה העומדים בקריטריונים להגשת מועמדות לקבלת מילגה בגין שנת הלימודים שעברה- תשפ"ב.
 
הקריטריונים מופיעים בקישור בטופס המקוון הרצ"ב- https://www.alona.org.il/582
מועד אחרון להגשה בטופס המקוון - 31.10.2022 

המסמכים והאישורים שיש להגיש הינם של שנה שעברה - תשפ"ב.

בברכה וחג שמח
בשארי רחל
מנהלת מחלקת חינוך ותרבות
מ. א. אלונה