בהתאם לחוק הריני להודיע כדלקמן:

  1. בשנת 2014 לא הוגשו למועצה בקשות לפי חוק חופש המידע.
  2. בשנת 2015 לא הוגשו למועצה בקשות לפי חוק חופש המידע.

בכבוד רב

כאמל חלבי, מזכיר המועצה והממונה על חופש המידע.

להורדת המסמך הקש כאן