נוכחים בתמונה:

- מנכ"ל המועצה, מר כאמל חלבי
- מנהל אזור צפון של מפקד האוכלוסין והדיור 2022, מר איתי אליהו

קרדיט צילום: מזכירת לשכת המועצה, ענת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ידיעה תקשורתית מועצה אזורית אלונה 27.3.2022.pdf