סיוע תזונתי לאוכלוסיות זכאיות שנפגעו כלכלית עקב משבק הקורונה

חלוקת תלושי מזון לנפגעי קורונה - אפריל 2021.pdf