תושבי אלונה היקרים,
בעקבות פניות תושבים בכל הקשור להרצת אסדת הגז לויתן, הריני להודיע כדלקמן:
בימים הקרובים יחל שלב שלישי (שלב הנישוב) בהרצת אסדת לויתן.
אנו נקבל הודעה 48 שעות לפני תחילת שלב זה.
הקריאות ברשתות החברתיות לפינוי ישובים הסמוכים לאסדה הן על ידי עמותות וגורמים פרטיים שאינם מוסמכים לכך. לנו אין כל הנחיות מיוחדות ליום זה.
המועצה פועלת בשיתוף פעולה עם המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לשמירת איכות הסביבה שרון כרמל ומתעדכנת על ידם.
המשרד לאיכות הסביבה הודיע כי כל גורמי המקצוע בדקו את הנושא וכי לא קיים סיכון לתושבים בישובים הסמוכים לאסדה, לא כל שכן לתושבי אלונה המרוחקים יותר. יתרה מכך, ביום הנישוב צוותי המשרד להגנת הסביבה יהיו מתוגברים על האסדה ובחוף, כולל בתחנות הניטור. המשרד קורא לציבור להוריד את האפליקציה "אויר וסביבה" ולהתעדכן בזמן אמת בתוצאות הניתור המשקפות את מצב איכות האויר באזורו. אנו נקיים חיי שגרה כמתוכנן ופונים גם לתושבי המועצה לנהוג כך.
אריה שרון - ראש המועצה