מועצה אזורית אלונה, עובדיה ונבחריה

מאחלים לקהילת אלונה ולכל בית ישראל

גמר חתימה טובה

למען קדושת החג, בטחון
התושבים ובמיוחד הילדים
המבקשים לנוע ברחבי
המושב ללא מורא
מתבקשים בעלי הכלבים
להחזיקם קשורים!!

בברכה
אריה שרון
ראש המועצה
מועצה אזורית אלונה

זה לא כואב להתחשב!