לידיעת תושבי אלונה,

משרדי המועצה והספרייה הציבורית אלונה יהיו סגורים לקהל הרחב לרגל חופשת פסח.
מערב החג, ביום שישי 19.4.19 ועד ליום שישי 26.4.19 (כולל).

משרדי המועצה והספרייה יחזרו לפעילות שגרתית ביום ראשון - 28.4.19.

במקרים דחופים, נא לפנות לראש המועצה, מר אריה שרון, בטלפון 053-7636590.

בברכת חג פסח שמח,
מועצה אזורית אלונה