תושבים יקרים,

בימים אלה עוברת המועצה עבודות שיפוץ בבניין המועצה לשיפור הנגישות.
בזמן העבודות יתכנו קשיים בכניסה למועצה.

אתכם הסליחה.

בכבוד רב,
כאמל חלבי
מזכיר המועצה