תושבי אלונה היקרים,

האביב בפתח במלוא תפארתו. לצד זה, עם בואו של האביב גם מתחילות דגירות יתושים במקווי מים עומדים. היתושים מהווים מטרד לתושבים ובשנים האחרונות, לאור התפרצות מחלת קדחת הנילוס המערבי, מהווים גם סיכון משמעותי לבריאות הציבור.

הטיפול היעיל ביותר למניעת מטרדי היתושים הוא טיפול במקומות הדגירה.
המועצה מבצעת טיפול במוקדי הדגירה אך לא די בכך גם התושבים מתבקשים להירתם למשימה.

תושבים יקרים הנכם מתבקשים:

1. לאתר מוקדי מים עומדים בחצרות הבתים, מקלטים, בגגות ובמגרשים, כגון: דודי מים, תחתיות של אדניות, צמיגים וכלי קיבול אחרים- ולייבשם מיידית.

2. למנוע באופן מוחלט כל גלישת ביוב או דליפת מים, היווצרת שלולית (אפילו טפטוף מזגנים...).

3. להגביר הערנות ולדווח למועצה על כל מוקד דגירה של יתושים בתחומי הישוב וסביבותיו.

4. בעלי משקים מתבקשים להפחית את מפגעי היתושים במשקיהם ולוודא פינוי מטרדים העלולים להוות מוקד דגירה ליתושים.

כמו כן נקראים התושבים לפעול למניעת היעקצות על ידי יתושים באופן הבא:

  • להתקין רשתות בבתים.
  • להשתמש בתכשירים דוחי/קוטלי יתושים, המאושרים על ידי משרד הבריאות והמשרד לאיכות הסביבה.
  • להפעיל מאווררים.

בכל שאלה ובקשת מידע ניתן לפנות למועצה.

אנו קוראים להתייחסות רצינית של התושבים ולשיתוף פעולה ובכך נעבור את האביב והקיץ בשלום.

בברכת חג אביב שמח!