לציבור הסטודנטים ומשפחותיהם,

 
בהמשך למסורת המועצה אזורית אלונה, המעודדת את צעיריה לרכוש השכלה גבוהה,
אנו שמחים להודיע על פתיחת הרישום לקבלת מלגה לשנת הלימודים תשע"ט - 2019 .
 
חלוקת המלגות תתבצע בשלושה מסלולים כדלקמן:
מסלול A - מלגה לעידוד השכלה גבוהה.
מסלול B – מלגה לעידוד העשייה בקהילה בקרב סטודנטים - למען חיזוק הקשר והתמיכה ההדדית בקהילה.
מסלול C -  מלגה לעידוד השכלה גבוהה ולעידוד עשייה בקהילה (שילוב של מסלולים A+B)
את האישורים והנספחים הנדרשים, הנלווים לבקשה, יש לצרף בהמשך באמצעות טופס זה (ע"פ ההוראות).

מומלץ לקרוא את מסמך הנהלים בטרם מילוי הטופס המקוון.
לקריאה, לחצו כאן>>

 
טופס מקוון זה הינו חובה ומיועד למעוניינים בכל המסלולים (A, B, C)

בנוסף, למעוניינים במלגות B או C, יש לצרף את נספח מס' 2. ניתן למצוא אותו כאן>> יחד עם כל הנהלים.
המועד האחרון להגשת הבקשות: יום חמישי 18.4.19
 
בהמשך, בעת מילוי הטופס המקוון, תפתח אופציה שתאפשר לכם לצרף קובץ מהמחשב או לצלם בעזרת הטלפון הנייד. לכן, כדי להקל עליכם בעת מילוי הטופס, נא הכינו מבעוד מועד צילום תעודת זהות (כשהתעודה והספח מצולמים בצמידות), אישור לימודים מהמוסד להשכלה גבוהה, אישור שכר לימוד, אישור על שירות צבאי/לאומי/אחר, טופס נספח 2 מודפס ומלא (עבור מסלול B או C).
 
שימו לב! צירוף והעלאת מסמכים לטופס זה יש לבצע באופן הבא:
להעלאת המסמך באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את המסמך הנדרש והוא יצורף ישירות לטופס.
להעלאת המסמך באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.
 
תודה ובהצלחה!
 

פרטים אישייםמין * שדה חובהלהעלאת הצילום באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את התעודה והיא תצורף ישירות לטופס.
יש להניח את התעודה והספח אחד ליד השני ולצלם אותם יחד.
להעלאת הצילום באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.

אני מעוניין/ת להגיש את הבקשה למלגה עבור: * שדה חובה


פרטים על המוסד להשכלה גבוהה

עלויות שכר לימוד
פרטים על שירותך הצבאי

סוג השירות שלי * שדה חובה
Browser not supported