תושב/ת יקר/ה, אנו שמחים כי בחרת לרשום את בנך/בתך לחוגי המועצה.

שימו לב: להלן מועדי רישום לחוגים המזכים בהנחה של 5%
(להכניס את כל תאריכי הרישום כאן וגם בהודעת "נרשם בהצלחה")

פרטי המשתתפ/ת בחוג
מין * שדה חובה

פרטי ההורים

אישור פרסום תמונות

הרינו מאשרים למועצה לפרסם את תמונות ילדנו בפרסומי המועצה באתר האינטרנט או בדפי מידע.

הרינו מאשרים למועצה לפרסם את תמונות ילדנו בפרסומי המועצה באתר האינטרנט או בדפי מידע.
* שדה חובה


הצהרת בריאות

הצהרת בריאות של המשתתף/ת: * שדה חובה

אני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי במצבי הבריאותי המשפיע על השתתפותי בפעילות.


הנני מאשר כי מילוי טופס רישום לחוגים וחתימתי עליו, מהווים את התחייבותי להסדיר את התשלום בזמן וכן כי קראתי את נהלי ההרשמה. * שדה חובה

Browser not supported