אני מבקש/ת להפסיק את שהשתתפותו/ה של: * שדה חובה

להזכירך על טופס הביטול להגיע למשרדי המועצה לפני המועדים הבאים שהינם צמתי יציאה מהחוגים:

  • 30.10.2022
  • 31.1.2023
  • 31.03.2023

לאחר ה- 31.3.2023 לא יתקבלו בקשות לביטולי חוגים.

אין ביטולים רטרואקטיבית


Browser not supported