פרטי הילד/ה

מיועד למי שילדיו נרשמו לקייצת תשפ"ב (יש למלא טופס עבור כל ילד בנפרד)

 
ישוב מגורים של הילד/ה * שדה חובה
הכיתה אותה סיים/ה ללמוד: * שדה חובה

פרטי ההורים

נא לציין מעמד ההורים ביחס לילד/ה * שדה חובה
 

הורה מס' 1

 

הורה מס' 2אישור רפואי - הריני מאשר/ת שמצב בריאותו של בני/בתי תקין * שדה חובה


להלן ההסדר אליו רשמתי את בני/בתי: * שדה חובה

האם את/ה מוכן/ה להצטרף כהורה מלווה לפעילויות חוץ המתקיימות בקייצת? (במידה ויאושרו על ידי משרד החינוך) * שדה חובה


נא סמן/י את תאריכי הפעילויות בהם תוכל/י להגיע:

הצהרת הורים

הריני מאשר/ת שתכנית הקייצת ידועה לי: * שדה חובה

הריני מאשר/ת לבני/בתי להשתתף בכל פעילויות הקייצת: * שדה חובה
הריני מאשר/ת שבני/בתי יוסעו בהסעה המאורגנת על ידי המועצה - לישובים בו אנו גרים, ולפעילויות הקייצת * שדה חובה

הריני מאשר/ת להנחות את בני/בתי לחגור חגורת בטיחות בעת הנסיעה באוטובוס ולהתנהג בהתאם להוראות ההתנהלות והבטיחות בהסעה ובקייצת לאורך כל ימי הפעילות: * שדה חובה

ידוע לי שאירועי משמעת וונדליזם בקייצת ובהסעה יטופלו בחומרת הדין, ובמקרים קשים במיוחד תופסק השתתפותו של החניך/ה בקייצת * שדה חובה


Browser not supported