נפתחה ההרשמה לצהרון

רישום לצהרון כתות א' -ג' בבי"ס אלונה לשנת הלימודים תשע"ח- הרישום יתקיים במועצה


תאריך אחרון לרישום/ תשלום: יום ראשון – 13.8.17.ניתן להירשם/לשלם באחת מן האופציות הבאות:

א. לשלוח את הטפסים הרצ"ב בפקס- 04-6388933

ב.  לסרוק את הטפסים הרצ"ב  ולשלוח למייל: alonatofes7@gmail.com

ג.   ישירות במשרדי המועצה בשעות הפעילות.
יש להתקשר  למועצה  לטלפון: 04-6388165 (שלוחה 0) ולוודא הגעת הפקס ו המייל למועצה.