פרטי ההורה הרושם

מעוניין/ת בהסעה לילדיי
מעוניין/ת בהסעה לילדיי * שדה חובה
פרטי ילד מס' 1 * שדה חובה
שם מלאכיתהשמות החוגים בהם משתתף
פרטי ילד מס' 2
שם מלאכיתהשמות החוגים בהם משתתף
פרטי ילד מס' 3
שם מלאכיתהשמות החוגים בהם משתתף
במידה והרשות תדאג לקיום הסעה, הריני מתחייב/ת לשלוח את בני/בתי בהסעה
במידה והרשות תדאג לקיום הסעה, הריני מתחייב/ת לשלוח את בני/בתי בהסעה * שדה חובה
* קיום ההסעה מותנה במספר המשתתפים המתחייבים לשלוח את ילדיהם לחוגים בהסעה.
Browser not supported