הטופס במצב בדיקות ויועבר למסוף סליקה פיקטיבי לבדיקת התהליך

הרישום לאשכול הגנים יהיה עד תאריך 2.2.2022.

טופס זה מיועד להורים תושבי אלונה בלבד (שבתעודת הזהות שלהם רשום אחד מישובי המועצה).
תושבים חדשים או תושבי חוץ מתבקשים לפנות למועצה.
לתיאום יש להתקשר לדלית או למזל בטלפון 04-6388561 (בימי הרישום).

הורים יקרים,
אנו שמחים לברך אתכם על הצטרפות ילדכם לאשכול הגנים באלונה.
לנוחיותכם רצ"ב טופס רישום שניתן למלא אותו מהמחשב ומהטלפון הנייד.
שימו לב!  יש לצרף צילומים של תעודות הזהות של שני ההורים, כשאחד מישובי אלונה רשום בהן.
בהמשך, בעת מילוי הטופס, תפתח אופציה שתאפשר לכם לצרף קובץ מהמחשב או לצלם בעזרת הטלפון הנייד. לכן, כדי להקל עליכם בעת מילוי הטופס, נא הכינו מבעוד מועד את החומרים הבאים:

  1. נא להקים הרשאה לחיוב חשבון, דרך אתר הבנק, תוך ציון קוד מוסד 47542 – מועצה אזורית אלונה. ההרשאה לחיוב חשבון צריכה להיות ללא הגבלת סכום או תוקף.
    לאחר השלמת התהליך ש לצרף לטופס זה את מסמך "אישור הקמת הרשאה" על מנת שיעודכנו במערכות המועצה.
  2. צילומי תעודות זהות של כל הורה בנפרד (יש לסרוק ברור וקריא, כשהספח פתוח וכשהתעודה והספח של כל הורה מצולמים בצמידות).
בהצלחה!
 
סוג תושבות (חובה) שדה חובה

פרטי הילד/ה

מין (חובה) שדה חובה

האם נדרשת הנגשה? (חובה) שדה חובה

במידה וכן, יש לפנות למועצה ולמלא טופס רלוונטי.

עבור מי?


סוג המסגרת בה לומד/ת הילד/ה בשנה הנוכחית (חובה) שדה חובהפרטי ההורים/אפוטרופוסים

נא לציין מעמד ההורים ביחס לילד/ה (חובה) שדה חובה

הורה/אפוטרופוס 1
צילום ת.ז הורה/אופוטרופוס 1
להעלאת הצילום באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את התעודה והיא תצורף ישירות לטופס.
יש להניח תעודה וספח פתוח, אחד ליד השני, ולצלם אותם יחד.
להעלאת הצילום באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.
יש לוודא שבשם הקובץ אין סימנים מיוחדים (כמו ' ) והוא כתוב במספרים ואותיות בלבד ושהקובץ לא עולה על 10 MB.


הורה/אופוטרופוס 2
צילום ת.ז הורה/אופוטרופוס 2
להעלאת הצילום באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את התעודה והיא תצורף ישירות לטופס.
יש להניח תעודה וספח פתוח, אחד ליד השני, ולצלם אותם יחד.
להעלאת הצילום באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.
יש לוודא שבשם הקובץ אין סימנים מיוחדים (כמו ' ) והוא כתוב במספרים ואותיות בלבד ושהקובץ לא עולה על 10 MB.


פרטי הבקשה - רישום לגן (חובה) שדה חובה

פרטים נוספים על הילד/ה


פרטים רפואיים

מצב בריאותי (חובה) שדה חובהבמידה וקיימת אלרגיה ובנך/בתך נוטל/ת תרופות יש לציין ולפרט


במידה וקיימת אלרגיה ובנך/בתך נוטל/ת תרופות יש לציין ולפרט


תזונה (חובה) שדה חובה

בקשות חברים לשיבוץ

על מנת להקל על קליטת הילדים במוסדות החינוך, נא רשמו שלושה שמות של חברים ואנו נשתדל להתחשב בבקשתכם ולדאוג שלפחות בקשה אחת מה-3 תתקבל בעת השיבוץ (ללא קשר לעדיפות בה היא דורגה על ידי ההורים)
יש לרשום שם מלא של החבר/ה (שם פרטי ושם משפחה), ישוב מגורים שלו/ה ושם הגן בו לומד/ת.

בשנה הבאה אני מעוניין שבני/בתי יהיה עם החברים הבאים:
פרטי חבר/ה 1פרטי חבר/ה 2פרטי חבר/ה 3

לידיעה: במקרה בו נפריד ילדים מאותו שנתון במהלך השיבוץ, תינתן לילדים הלומדים בגני אלונה - עדיפות בשיבוץ - של חבר אחד לפחות.


ידוע לי שאין התחייבות שבני/בתי ישובץ/ה ע"פ העדיפות אותה ציינתי
ידוע לי שאין התחייבות שבני/בתי ישובץ/ה ע"פ העדיפות אותה ציינתי (חובה) שדה חובה

צהרון

האם את/ה מעוניינים להירשם לצהרון ו/או לחופשון? (חובה) שדה חובה

אישור קבלת מסרונים:

ידוע לי, כי הפרטים שנמסרו על ידי ישמשו לצורך קבלת מסרונים ועדכונים לרבות באמצעות הדואר האלקטרוני.

אנא סמן (חובה) שדה חובה

אישור צילום

צילום בני/בתי ושימוש בתמונות לפרסום: (חובה) שדה חובה

הסעות

שאלה לתושבי אביאל ועמיקם בלבד

טופס הרשאה לחיוב חשבון

שכר לימוד יחוייב באמצעות הוראת קבע ב-3 תשלומים שייגבו לאחר תחילת שנת הלימודים בהתאם לגובה שכר הלימוד אותו יקבע משרד החינוך. הקמת ההרשאה מתבצעת דרך אתר הבנק תוך ציון קוד מוסד 47542 – מועצה אזורית אלונה. ההרשאה לחיוב חשבון צריכה להיות ללא הגבלת סכום או תוקף.
לאחר השלמת התהליך ש לצרף לטופס זה את מסמך אישור הקמת ההרשאה על מנת שיעודכנו במערכות המועצה.

להעלאת המסמך באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את טופס הוראת הקבע מלא והוא יצורף ישירות לטופס. במידה ובחרתם בדרך זו - נא ודאו שהצילום ברור וניתן לקרוא את כתב ידכם.
להעלאת המסמך באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.
יש לוודא שבשם הקובץ אין סימנים מיוחדים (כמו ' ) והוא כתוב במספרים ואותיות בלבד ושהקובץ לא עולה על 10 MB.

מסמכים נוספים לצירוף ע"פ שיקול דעתו ורצונו של ההורה

להעלאת המסמך באמצעות הטלפון הנייד - בלחיצה על הכפתור "בחירת קובץ", יופיע אייקון מצלמה שמאפשר לצלם את טופס הוראת הקבע מלא והוא יצורף ישירות לטופס.
להעלאת המסמך באמצעות המחשב - ניתן לצלם/לסרוק, לשמור במחשב ולצרף כקובץ.
יש לוודא שבשם הקובץ אין סימנים מיוחדים (כמו ' ) והוא כתוב במספרים ואותיות בלבד ושהקובץ לא עולה על 10 MB.​​​​​​​הצהרה

הנני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי בטופס הרישום הם נכונים ומלאים. במידה ואעבור דירה בכל זמן שהוא במהלך שנת הלימודים, אדווח על כך לרשות. אני מסכים כי הרשות תהיה רשאית לבדוק ולאמת את הנתונים בכל דרך שתמצא לנכון. ידוע לי כי דווח כוזב על כתובת בעת הרישום מהווה עבירה פלילית.לנוחותכם, ניתן לחתום באופן הבא: במחשב באמצעות העכבר, בנייד במגע אצבע. 
(טופס ללא חתימה לא יתקבל)
Browser not supported